EROTIK IN EROTIKA

Tam me čaka in to vem,
nad usnjenim naslanjačem, polnim tebe,
sodba tvoja,
ki je slutnja moja, izustena čez nekaj ur,
da navkljub vsemu
zdaj neki drug pajac
prožilo tvoje je afekcije.

In zaskelela v to srce,
kot Azija razsežno,
sočno kakor Koromandija,
skozi čas razbito na miljarde delcev,
a celostno in veličastno, kakor mozaik,
bo kot sol na rani.

Vdihnila bo spet vihar v moje roke,
v žile, v dušo, v glavo,
da potresal bom kot vzmet
ali spermij, v lavor semenske tekočine ujet,
in izpadel spet v očeh sveta bom kakor kronik
brez jutranjega šusa.

No, saj ne, da nisem ... ampak ...

Tam te čaka in to veš,
pod usnjenim naslanjačem, polnim tebe,
sodba moja,
ki je želja tvoja, izustena nikdar,
da navkljub vsemu še vedno ti
prožilo moje si erekcije - penisa in duše.

In bo rojen nov otrok.

Ti mati Muza
in oče duša bo Poeta.

V usnjenem naslanjaču.
Polnim tebe.
Polniš mene.