PAKAŠNCA

HE HEJ, HE HEJ, HE HEJ,
PAKAŠNCA SE ŠTIMA,
LE PRIDTE, PRIDTE USI LDIE,
DE SE PAVESELIMA.

GRABIČE MPA KASCI,
USE DIEKLE MPA HLAPCI,
LE PRIDTE, PRIDTE USI LDIE,
MAGARI TUD URABCI.

JE ŽGAJNE ŽE NATUOČENA
N FRIKA JE ŽE PEČENA,
LE PRIDTE, PRIDTE USI LDIE,
DE KŠNA MAČNA REČEMA.

HE HEJ, HE HEJ, HE HEJ,
PAKAŠNCA SE ŠTIMA,
LE PRIDTE, PRIDTE USI LDIE,
NA MIZ JE BAKALINA.