KWANTARCE

RIES JE DE MAŠKI BREZ ŽEJNSKE JE BUOS,
JE KKR PARTUON KA GA DIENJE BEZ PANTE
N RIES JE DE ŽEJNSKA KANTUONE TRI NUOS,
MA RIES JE TUT TUO DE USE ŽEJNSKE SA KWANTE.

PRABJE DE KWANTARCE SE TA VELIKE
NA SKRIWŠ KUOD U BAŠKU S HUDIČEM DABIJE,
U ZAMIENA ZA KWANTE NABRUS IM JEZIKE,
DE LAHNA PASEBNE REČI GAWARIJE.

ANUO N ANI STA ANIEGALA TUSTE,
DAKLER SE ZANIEGALA TUSTE NI KUSTE,
ANIEGOU ANI JE ANIEGA ZANIEGU
DE ANUO WN DA TISKRAT ANIE NI ANIEGU.

EN PUOB N NA PUPA STA SPAT SKP HADILA,
DAKLER ANA NI MALA TRIEBHA DABILA,
JE AČE AD PUPE PAR TAKIH PAVIEDU,
DE PUOB WN DA WHCET VČ PUPE NI VIDU.

SEJ TUOLE USE NA BI BLUO NČ KI TAKGA,
ČE NE BI USEGA SKP VIDLA SASIEDA,
MA KWANTARCA JE, KWANTA NJENA JE DIELA,
ZEJ BABA USAKA SPAD ČELA IH GLIEDA.

ANUO N ANI STA ANIEGALA TUSTE,
DAKLER SE ZANIEGALA TUSTE NI KUSTE,
ANIEGOU ANI JE ANIEGA ZANIEGU
DE ANUO WN DA TISKRAT ANIE NI ANIEGU.

EN KMET N EN PJANC STA UKP ŽGAJNE PILA,
DAKLER NISTA CIEUGA FLAŠKUONA SPRAZNILA,
IH KMET JE AD ŽENE KAJ CAJTA PASLUŠU,
DE ŠELE UDOUC JE SPIET ŽGAJNE PAKUŠU.

SEJ TUOLE USE NA BI BLUO NČ KI TAKGA,
ČE NE BI USEGA SKP VIDLA NA ŽENA,
MA KWANTARCA JE, KWANTA NJENA JE DIELA,
ZEJ BABA USAKA SPAD ČELA IH GLIEDA.

ANUO N ANI STA ANIEGALA TUSTE,
DAKLER SE ZANIEGALA TUSTE NI KUSTE,
ANIEGOU ANI JE ANIEGA ZANIEGU
DE ANUO WN DA TISKRAT ANIE NI ANIEGU.

ENA NUNA N ŽUPNIK UKP STA MALILA,
DAKLER NISTA UKP TUD EN GRIEH ZAGREŠILA,
JE ŽUPNIKU ŠKAF KAJ PAKUORE NALAŽU,
DE WN DA NEBIES SE LE SAM JE TALAŽU.

SEJ TUOLE USE NA BI BLUO NČ KI TAKGA,
ČE NE BI USEGA SKP VIDLA NA NUNA,
MA KWANTARCA JE, KWANTA NJENA JE DIELA,
ZEJ BABA USAKA SPAD ČELA IH GLIEDA.

ANUO N ANI STA ANIEGALA TUSTE,
DAKLER SE ZANIEGALA TUSTE NI KUSTE,
ANIEGOU ANI JE ANIEGA ZANIEGU
DE ANUO WN DA TISKRAT ANIE NI ANIEGU.

KWANTAJNE JE RIES ENA GRDA RAZWADA,
DE KWANTARC NA BLUO BI MARSKDEJ SE NAM RAJMA,
MA TRUOŠTAT DE BUJŠ BUO SE NIMA PAMIENA,
SEJ KWANT USA DAN BUO ZA DABRA MARAJNA.

SEJ TUOLE USE NA BI BLUO NČ KI TAKGA,
TA ŽEJNSKA KWANTAJNE JE KKR ZAKLIETA.
NA ŽALAST PA NI USE PR ŽEJNSKAH ASTALA,
SEJ SKUOZ LE VEČ MAŠKIH Z JEZIKAM APLIETA.

ANUO N ANI STA ANIEGALA TUSTE,
DAKLER SE ZANIEGALA TUSTE NI KUSTE,
ANIEGOU ANI JE ANIEGA ZANIEGU
DE ANUO WN DA TISKRAT ANIE NI ANIEGU.

LAILALALALALALALALA.