JA UČASIH

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
SPAMLADU, KA ZEMLE SE JE ADPUSTILA,
SA Z WALMI N KAJNMI USE NIWE ZARAL,
JE ŽEJNSKA USAKA KRAMPIER PASADILA.

WN Z NIWE PABRAL SA USAK KAMN N ČUKLA,
TASTARA ŠENICA N RŽ SA PASJAL,
ČE KAZALA JE DE KUOD TUOČA BO TUKLA,
UŽIEGNAL SA SE N EN MUOŽNAR UŽGAL.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
SA DIELAL USA DAN N SE NISA LEMENTAL,
MA DANS USAK LE JAMRA N DIELA BL MALA,
TUD ČE ŽIBMA KI GRAFI, VESELIT SE NA ZNAMA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
PALIET ŠE PANAČ, KA JE TRAWA BLA GADNA,
U GRIWAH SA SIEKLI, KASE SA KLEPAL,
DOKLER USA TRAWA U SNEŽET NI PADLA.

KA BLUO JE TAPLUO N JE SUONCE SMADILA,
JE DIEKLA PRNESLA U LIEMP MRZLA WADA,
NAJBUJŠ ČE PR PAČU JE JE NATAČILA,
ŠE BUJŠ, ČE PRNESLA JE PLIENTA TA MLADA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
SA DIELAL USA DAN N SE NISA LEMENTAL,
MA DANS USAK LE JAMRA N DIELA BL MALA,
TUD ČE ŽIBMA KI GRAFI, VESELIT SE NA ZNAMA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
U JESEN, K JE SADJE USA DAZARIELA,
PABIRAL SA JABKA, U MAŠT IH STISKAL,
MA MAJNKAT TUD PIESEM DAMAČA NI SMIELA.

K JE LIETNA BLA DABRA, K JE ZRIEU BU KRAMPIER,
LDIE SA ŠLI JSKAT PADIELA VELIKA,
U ŠPAJZA JE ŠU GASPADAR ŠE PA SIER
N PALE NA MAST SA ACRLI NA FRIKA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
SA DIELAL USA DAN N SE NISA LEMENTAL,
MA DANS USAK LE JAMRA N DIELA BL MALA,
TUD ČE ŽIBMA KI GRAFI, VESELIT SE NA ZNAMA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
BL ZGUODA PAZIM, KA JE STARA BLA LUNA,
U BAŠKU SA BUKE TAPRAVE ADBRAL
N ŽGAJNE SA PIL, ZATUO K MRAZ JE BLUO ZUNA.

KA BUKA PADRLI SA U DROWA JE DIEL,
PA RIŽI GANIL SA IH H WAD U DALINA
N PALE KA DROWA PR ROJEH SA IMIEL,
SA ŠLI U GASTILNA, NA ADN GLAŽ VINA.

JA UČASIH SA LDIE MARSKI VIEDLI N ZNAL,
SA DIELAL USA DAN N SE NISA LEMENTAL,
MA DANS USAK LE JAMRA N DIELA BL MALA,
TUD ČE ŽIBMA KI GRAFI, VESELIT SE NA ZNAMA.